Molab

Zadání Photoshop PG1 pátek, ZS 2013

Koláž/montáž na téma digitální, fotografická manipulace, změna kontextu, posunutí, významů v oblasti architektury, nebo posunutí významu politického, kulturního, geografického…