PETree timing

PETree: budem se scházet v A203, každé úterý od 13 do ? až do 1.12.:-) pokud návrhový a realizační proces nebude vyžadovat jinak. Pokusím se zde nastínit konkrétní plán workflow v atelieru tak, abychom došli zdárného výsledku.
6.10. Návrh stromu, tvar, princip panelování a modulace, výstupem jednoduché skicy, jednoduchý grasshopper – rendery, screenshoty. Organizace vnějšího a vnitřního prostoru. (Strom se chová jako výstavní prostor.)
film: Waste-Land
13.10. Návrh konkrétní stavební jednotky – panelu, ověřování jeho reálnosti za prvé: pomocí rešerší staveb z PET lahví, za druhé pomocí reálné zkoušky v naší skladodílně Celesk. Z toho plynoucí výroba prototypu 1:1.
film: Architekt odpadu
20.10. Komunikace s IIM a osvětlovači.
film: Plasticienne
27.10. Rozhodnutí o konečné podobě stromu, výběr mezi návrhy – možná i prezentace v Mattoni (uvidíme) Příprava návodu na výrobu a distribuce.
3. 11. Nákup stavebních komponentů. Komunikace se školami.
10. – 17. 11. by měla oficiálně začít instruktáž výroby panelů na školách. tj. doporučit (nebo doručit) jim materiál a ukázat metodu výroby panelu. /Panel by měl být vyrobitelný za 1 den maximálně, asi formou workshopu. Instruktor by měl zaškolit dotyčné dospělé pedagogy, případně vést celý workshop.
24. 11.bychom měli zahájit zábor.
25.11. by pomalu ale jistě měl začít svoz panelů ze škol na místo realizace.
 26. – 30.11. stavba stromu
1.12. 18:00 Slavnostní rozsvěcení