Počítačová grafika I./II.

Zadání Photoshop PG1, LS 2024

Odeslání souborů do: 30. června 2024

Zadání Photoshop PG1, LS 2023

Zadání PG1

Zadání Photoshop PG1, LS 2019/2020

Odevzdání do 30. srpna 2020.

Zadání Illustrator PG2, ZS 2019/2020

Odevzdání do 10. února 2019.

Zadání Photoshop PG1, ZS 2019/2020

Modifikace tvaru, objemu, nebo funkce budovy se zachováním vizuálního charakteru stavby. Odevzdání do 10. února 2020.

Zadání Illustrator PG2, LS 2018/2019

Odevzdání do 30. června 2019.

Zadání Illustrator PG2 ZS 2018/2019

Grafický návrh dvou balících papíru.
Odevzdání do 8. února 2019.

Zadání PG2 Krajina ZS 2017

Zadání Photoshop PG1, ZS 2017

Zadání pro skupiny 104 a 105

Zadání Photoshop PG1, LS 2017

Odeslání souborů do: 30. června 2017.

Přednášky Počítačová grafika II

Zadání Photoshop PG1 pátek, LS 2015

Odevzdání do 28. června 2015.

Zadání Photoshop PG1 pátek, ZS 2013

Koláž/montáž na téma digitální, fotografická manipulace, změna kontextu, posunutí, významů v oblasti architektury, nebo posunutí významu politického, kulturního, geografického…

Zadání semestrálního úkolu PG1

Z fotografie budovy fakulty vytvořit realistickou (filmovou) montáž ve Photoshopu. Budova nemusí být hlavním motivem, ale musí být v montáži jasně rozpoznatelná. Velikost budovy musí tvořit alespoň 20% scény…

Nejlepší práce PG 2013

Nejlepší práce v rámci předmětu počítačová grafika. Program Adobe Photoshop. Zadání semestrální práce:
realistická montáž vytvořená pomocí Photoshopu vycházející z fotografie budovy fakulty architektury ČVUT.