Přednášky Počítačová grafika II

Adam VUKMANOV
http://www.ateliervukmanov.eu/
přednáší v přednáškovém sále Gočár vždy ve 12.30
v úterý 4.dubna 2017 : VIDEO, ANIMATION and VISUAL EFFECTS
a
v úterý 18.dubna 2017 : VIRTUAL and AUGMENTED REALITY