Theme

  • Datum: 03.09.2018

In the past three decades, dramatic changes have occurred in architecture and urbanism, theory and practice, materials, structures, and computer aided design.
Our current environment becomes increasingly linked with virtuality and technologies based on data analysis, mobility, simulation, augmented reality, innovative construction systems, advanced materials, sculpting, painting, and graphics. Spatial concepts are widened through a broader repertoire of structural and material solutions. Contemporary architecture is studied through an interactive lens, enabled by computing technologies that allow more complex objects and processes. Simulation and optimisation are enabled through a design process that links specialists from all kinds of fields. Design Computing embraces all these technologies to move forward to new trends such as Industry 4.0.

The Design Computing conference showcases newest trends in computer aided design as seen by Master students and PhD students of FA ČVUT and FSv ČVUT, as well as students from other universities. The conference will show research, realisation, and fabrication done in Industry 4.0.

Thanks to world-renowned specialists from TU Munich and University of Michigan we expect also interest from students from central European universities. The conference will be a boost to FA ČVUT a FSv ČVUT standing in central Europe.

Posledních třicet let ukazuje, jak se proměnil vztah mezi architekturou a urbanismem, teorií a praxí, materiály, strukturami a počítačovým navrhováním.
Současné prostředí kolem nás souvisí s virtualitou a technologiemi založenými na analýze dat, mobility, simulací, rozšířené reality, inovativních konstrukčních systémech, pokročilých materiálech, aditivní výroby a robotiky. Interdisciplinární způsob navrhování dospěl do bodu, kdy je nemožné jasně rozlišovat mezi formou i obsahem, a současně mezi architekturou, designem, stavitelstvím, sochařstvím, malířstvím a grafikou. Probíhá rozšiřování repertoáru konstrukčního a materiálového prostorového konceptu. Současná architektura je studována z hlediska adaptability založené na metodách počítačového navrhování, které umožňuje navrhovat komplexnější a složitější objekty. V procesu návrhu se projevují spolupracující obory v rámci optimalizací a simulací. Design computing – navrhování pomocí počítače by mělo být připraveno na nové trendy v tzv. Stavebnictví 4.0.

Smyslem konference je prezentace nejnovějších trendů počítačového navrhování, jak je vnímají studenti magisterského studia a doktorandi FA ČVUT a FSv ČVUT, ale i další studenti z řad univerzit. Předpokládáme, že konference ukáže modelové principy algoritmického výzkumu, projektování a fabrikace v Architektuře 4.0.

Díky externím garantům konference z ETH Zurich a University of Michigan očekáváme i zájem ze stran studentů středoevropských univerzit. Konference na půdě ČVUT dokáže zvýšit prestiž FA ČVUT a FSv ČVUT v tomto oboru v rámci střední Evropy.