Workshop pro experimentální ateliéry úterý 29.9. v 9 hodin

 

AAA BBB

Práce z minulých workshopů – paneling exercise a USE THE NUMBERS! (Kurilla-Prokop)

Experimentální ateliéry Molabu se zaměřují na pokročilé architektonické navrhování pomocí počítače. Workshop navazuje na znalosti studentů z bakalářského studia, ale hlavně jim nabízí komplexnější pohled na danou problematiku díky garantům, kteří se podílejí na objasnění principů experimentální tvorby. Celá akce je koncipována dvoufázově tak, aby umožnila co nejintenzivnější výuku teoretickou i praktickou.

Zadání:

Studenti experimentálních ateliérů konzultují zadání s vedoucími a asistenty ateliérů! Ostatní se domluví s lektory workshopu. Vše však bude písemnou formou!

Výstupy 2.11.2015:

Digitální MODEL koncepční a poster A1

Vizualizace a řešení problému bude prezentováno na stránkách FA ČVUT, MOLAB a dalších.

Práce workshopu budou vystaveny v rámci FA ČVUT na výstavě.

 

2 kredity za absolvování workshopu a odevzdaný digitální model  a poster A1 (data na CD).

 

 

Podmínky:

29.9.2015-30.9.2015 (část A)

1.10.-2.11.2015 (část B)

Počet účastníků: 15 – 20

Počítačová učebna 147B, S 147C, ateliery MOLABu

Pro studenty je v části A workshopů připraven úvodní společný teoretický seminář (Jiří Pavlíček a další), praktická cvičení, kdy se budou věnovat konkrétnímu nástroji a dílčí prezentace. Praktická cvičení „parametrické navrhování – především Grasshopper“ – Sven Nevlida a Šimon Prokop – tento workshop je zaměřený na základní znalosti Grasshopperu, případně na doplnění těchto dovedností v návaznosti na zadání experimentálních ateliérů.

Ve středu 30.9. odpoledne budou společně prezentovány rozpracované zadané práce.

Ve části B budou připraveny konzultační semináře a 2.11.2015 se uskuteční závěrečná prezentace výsledků  workshopu – nabídka získání 2 KREDITŮ)

 

Workshop nabízí informace všem studentům o parametrickém způsobu navrhování.

Tyto informace a dovednosti studenti využijí mimo jiné i v práci experimentálních ateliérů MOLABu

 

Ateliér Florián – Kurilla

Ateliér Achten – Pavlíček

Ateliér VotickýNevlida

 

Garanti:

Doc. Dr. Henri Achten Ir., MOLAB, FA ČVUT

Doc.Ing.arch. Miloš Florián, Ph.D., MOLAB, FA ČVUT

Prof. Ing.arch. Robert Votický, MOLAB, FA ČVUT

 

 

Spolupráce:

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., MOLAB, FA ČVUT

 

Lektoři:

Ing.arch. Jiří Pavlíček, MA

Ing.arch. Sven Nevlida

Bc. Šimon Prokop