Experimentální ateliér 3

ATV Achten – Nováková 2020

Vernisáž pavilonu – studenti atelieru Martina Gsandtnera

25m2

Martin Gsandtner visiting studio
Schůzky 16.2. a 20.2. v době 14-18hodin místnost 205