25m2

Zadání ateliéru Gsandtner

Radio Wave 2012: Bourání s Martinem Gsandtnerem:
http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/bourani-s-martinem-gsandtnerem–1056441