WORKSHOP VIZUALIZACE V-RAY 10.11.2017

Přihlašování:
osobně: MOLAB – Květa Dvořáková dopoledne
mailem: urubadus@fa.cvut.cz, malec@archigroup.cz, dvorakve@fa.cvut.cz

 

L e k t o ř i:

Ing. arch. Jan Malec

FA ČVUT, Praha

Dis. Dušan Uruba

FA ČVUT, Praha

ARCHiGROUP

 

Anotace

Cílem workshopu je seznámit studenta s vizuální prezentací (vizualizací) modelu vytvořeného v programu Rhinoceros vizualizačním programem V-Ray. Součástí prezentace bude i následná postprodukce v programu Photoshop. Dalším cílem je prezentace různým plug-in programů na základě platformy Rhino.

Studenti si vytvoří model na základě vhodného zadání, na kterém bude možné odprezentovat základní pravidla práce na modelu při přípravě vizualizace. Základem bude vytvořit vhodný model, za použití správného postupu  a míry detailu, který bude pro vizualizaci potřeba. Následně vytvoříme vhodnou scénu s osvětlením, vhodným pro požadovaný druh výstupu.  Nedílnou součástí tohoto workshopu bude tvorba materiálů, vhodných pro prezentaci. Následně bychom vytvořený model upravili ve Photoshopu. Jednotlivé součásti tvorby budeme procvičovat, včetně nastavení scény, kvality výstupu, množství světel a detailů, tak aby studenti nakonec měli představu o optimálním postupu práce a množství času na požadovaný výstup.

Prezentace plug in modulů do Rhina bude obsahovat různé typy modulů vhodné pro použití v různých odvětví průmyslového designu.

 

Program

 

 

Datum Čas Činnost
  10. 11. 09.00 – 12.00 Prezentace plug – in modulů do Rhina

Přednáška na téma V ray a Photoshop

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 15.00 Tvorba modelu a scény

Tvorba materiálů a vlastní renderování

15.00 – 15.30 Přestávka
15:30 – 18:00 Postprodukce a prezentace výstupu

 


 

 

Podmínky

 

Kapacita:      30 účastníků na jeden termín

Místnost:      Počítačová učebna  147b

Kredity:         2 kredity po absolvování celého workshopu, společné prezentaci výsledků a odevzdání prezentace všech výsledků krátkých zadání

 

Výstup

Prezentace série obrázků pro každé z krátkých zadání na webových stránkách http://rhino.molab.eu