ArchiCAD

  • Datum: 13.03.2014

Práce studentů:

ArchiCAD – jak funguje

vymodelujete svůj návrh, automaticky získáte dokumentaci – půdorysy, řezy, pohledy, výkazy výměr, detaily  …   vytvoříte vizualizace (obrázky, animace, procházení pomocí BIMx),  můžete pracovat samostatně neho v týmu

Jak vymodelovat Gaudího Sagradu Familii

Něco pro příznivce Star Wars

Další příklady modelování v ArchiCADu.

ArchiCAD 17 – jak se řeší detaily

A tady ještě jednou pomaleji

OPEN BIM – co to je a pro koho

Při navrhování staveb architekti spolupracují s dalšími profesemi  (statika, TZB …). Každý při tom pracuje ve svém specifickém programu (ArchiCAD, SCIA, DDS CAD, Revit …).  Protože jim nikdo (dokonce ani EU) nemůže předepisovat, jaký software mají používat, vyvíjejí výrobci BIM programů společný otevřený a neutrální formát IFC. Architekti a ostatní profese si v tomto formátu data vyměňují a mohou si díky tomu vybírat partnery podle jejich odborných kvalit a nikoli podle toho, který software (nebo kterou jeho verzi) používají. V zemích, kde už pro veřejné stavby je BIM dokumentace zákonem vyžadována je proto požadovaným formátem právě (a pouze) IFC.
Další informace o OPEN BIM v češtině najdete zde (včetně OPEN BIM Blues).