WORKSHOP VIRTUÁLNÍ REALITA 24.-26.11.2017

Přihlašování:
osobně: MOLAB – Květa Dvořáková dopoledne
mailem: dvorakve@fa.cvut.cz

Lektor

Ing.arch. Stanislav Moravec

Anotace:
Virtuální realita je překotně se rozvíjející nové médium, které se začíná široce využívat v architektuře a designu. Je to především díky jeho schopnosti zprostředkovat prostorový vjem v kvalitě daleko přesahující klasická „plochá“ média jako je grafika a film. Dále nabízí intuitivní interakci s prezentovaným prostředím, např. pomocí rozhlížení, procházení či manipulace s objekty. Tím na jedné straně zpřístupňuje tento typ obsahu širší části laické veřejnosti a na straně druhé přináší profesionálům nové pokročilé nástroje pro všechny fáze procesu navrhování. Virtuální realita má potenciál změnit práci architektů a designérů tak, jak ji změnil přechod od kreslícího prkna k počítači.
Workshop chce zájemcům ukázat možnosti využití pro jejich práci dnes, případně jim dát možnost udělat si představu, kam se bude vývoj ubírat v blízké budoucnosti. Nabídne úvodní přednášku, kde bude shrnut vývoj a současný stav oboru a principy fungování používaného hardwaru (HTC Vive, Gear VR…) a softwaru (Unreal Engine, Unity…). Účastníci budou mít poté možnost si vše vyzkoušet a následně si zvolit, jak uchopí zadané téma. Během samostatné nebo skupinové práce, která bude probíhat během víkendu, budou mít účastnící k dispozici podporu lektorů. Důraz bude kladen na výměnu zkušeností mezi účastníky během práce i během prezentací.
Téma bude společné pro všechny, ale bude dostatečně abstraktní, aby umožnilo široké spektrum použití dostupných nástrojů a následných výstupů. Téma nebo seznam témat bude vyhlášen během akce a bude odrážet složení účastníků a lektorů. Výsledky workshopu budou následně zpřístupněny v prostorách školy, ve formě dle technických možností.

Program:
Pátek 24.11. – Přednáška, předvádění/zkoušení v atriu, večer zveřejnění témat
Sobota 25.11. – Práce na projektu v gappě/cavu, večer poloviční prezentace/diskuze v atriu
Neděle 26.11. – Práce na projektu, večer prezentace výsledků v atriu

Podmínky:
Kapacita: 15-20 účastníků
Místnost: Přednášková místnost, gappa + cave, atrium
Kredity: 2 kredity

Výstup:
Záznam nebo jiná prezentovatelná forma výstupu na web.
Výstava v prostorách školy – projekce záznamu, pokud bude možné zajistit technicky, tak ukázka ve VR

Související odkazy:
vr.molab.eu
www.unrealengine.com