WORKSHOP RHINO 3D TISK 11.11.2017

Přihlašování:
osobně: MOLAB – Květa Dvořáková dopoledne
mailem: urubadus@fa.cvut.cz, malec@archigroup.cz, dvorakve@fa.cvut.cz

L e k t o ř i:
Ing. arch. Jan Malec
FA ČVUT, Praha
Dis. Dušan Uruba
FA ČVUT, Praha
RNDr. Jiří Šrubař, PhD.
FA ČVUT, Praha

Anotace
Cílem workshopu je seznámit studenta s tvorbou 3D modelu, a to jak za pomoci 3D tisku, tak za pomoci 2D frézovaných prvků, ze kterých je možné 3D objekt vyrobit. Součástí prezentace bude také postprodukce vyrobeného modelu, tzn. Broušení, lakování, tvorba doplňků.
Studenti si vytvoří model na základě vhodného zadání, na kterém bude možné odprezentovat základní pravidla práce na modelu při 2D frézování,resp.3D tisku. Základem bude vytvořit vhodný model, za použití správného postupu a míry detailu, který bude pro tvorbu modelu potřeba. Důležité je vhodně zvolit postup práce podle typu požadovaného výstupu.
První týden proběhne zadání témat, a studenti začnou pracovat na svých modelech. V průběhu týdne budou vedoucí workshopu připraveni kontrolovat rozpracovanost a vhodnost postupu na modelech. Další týden proběhne finální kontrola a odeslání modelu do tisku.
Studenti by po absolvování tohoto workshopu zvládnout vyrobit fyzický model za pomoci 3D tisku případně 2D frézování nebo laseru. Měli by zvládnout zvolit optimální postup a správně vybrat nejvhodnější typ zařízení pro tisk.

Program

Datum Čas Činnost
11. 11. 09.00 – 12.00 Prezentace –tvorba modelu na 3D tisk, resp. 2D fréza
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd
13.00 – 15.00 Tvorba modelu k 3D tisku
15.00 – 15.30 Přestávka
15:30 – 18:00 Tvorba modelu k 3D tisku a konzultace
16.30 – 18.00 Tisk 2D a 3D, konečná prezentace

Podmínky

Kapacita: 30 účastníků na jeden termín
Místnost: Počítačová učebna 147b
Kredity: 2 kredity po absolvování celého workshopu, společné prezentaci výsledků a odevzdání prezentace všech výsledků krátkých zadání