WORKSHOP GRASSHOPPER 10.-11.11.2017

Anotace / Annotation:

Cílem workshopu je seznámit studenta s vizuálním skriptováním a prostředím Grasshopper, které se stane odrazovým můstkem k pochopení základů parametrického modelování a algoritmického návrhu. Tematicky se bude workshop věnovat geometrii v počítačové grafice, základním principům algoritmů a práci s daty. Studenti si vyzkouší některé z mnohých doplňující pluginů pro GH, které posouvají možnosti využití tohoto nástroje. Od interaktivní statiky, přes simulaci fyzikálních zákonů, práci s big daty ze sociálních sítí, agentních systémů, optimalizaci s pomocí evolučního solveru Galapagos, po panelizaci povrchů nebo třeba L-systémy, Turtle graphics a celulární automaty. Výsledkem je vybudovaní klíčové skriptovací gramotnosti a algoritmického přemýšlení.

Je záhodno přinést si vlastní notebook s instalovanou zkušební verzí programu Rhinoceros 5.0 (https://www.rhino3d.com/download/rhino/5/latest) a plnou verzi Grasshopperu (https://www.rhino3d.com/download/grasshopper/1.0/wip), ale i na školních počítačích lze pracovat.

/

The goal is to introduce students with visual programming in the platform Grasshopper which can jumpstart understanding of basic concepts of parametric modeling and alghoritmical design. The topic is understanding the basic computer geometry and using and generating data. ALong the way we will try some of the additional plugins for GH, which allow using interactive static analysis, physical forces simmulation, big data from social networks, agent systems, evolutionary optimalization with native Galapagos solver, panelization of smooth surfaces, L-systems, Turtle graphics or Cellular automatons. This aims to build basal scripting literacy and promote alghoritmic design thinking.

10.11. 9:00 – approx. 16:00
11.11. 9:00 – approx. 16:00

Místo konání / Place: FA ČVUT – MOLAB – S147a

Přihlašování / Subscribe:

Ing.arch.Šimon Prokop
prokosim(at-neboli-zavináč)gmail.com
či / or https://www.facebook.com/events/1476508632427220/

Pro zvídavé / Additional info:

http://vimeopro.com/rhino/grasshopper-getting-started-by-david-rutten

plus učebnice Grasshopperu: (opravdu dobrá! – kouknete se, zalistujte…) / Great book on the basics:

https://aae280.files.wordpress.com/2014/10/mode-lab-grasshopper-primer-third-edition.pdf