Schůzky studentů se uskuteční
v pondělí 26.9. a 3.10.¨
ve čtvrtek 6.10.2016
VŽDY V 13.15
flow_plakat_2016_zima_atelier_fin