Call for Exhibition

  • Datum: 03.05.2018

V rámci konference bude připravena výstava, jejímž hlavním tématem je

DESIGN COMPUTING – TEACHING and PRACTIS

V atriu nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze bude možnost se setkat ve dnech 10. – 17.10.2017 s pedagogy, studenty i firmami, kterých se téma týká .