CAD

Poslední přednáška (LS2018)

Grasshopper as a tool (2)

CAD – Scripting

ROZVRHY – CAD, PG, GIS 2016Z

Volba CAD – Informace pro budoucí studenty 1. ročníku 2016/2017

Máte unikátní možnost si promyslet, jakému CAD softwaru se budete věnovat na FA ČVUT.

RHINO – úterý CAD4