PŘEDNÁŠKY CAD pondělí 12.30-13.15 Kotěra

INFORMACE PRO STUDENTY CAD2 letní semestr 2017

přednášky CAD v letním semestru pondělí 12.30-13.15

6.března – Přednáška: Jak připravit soubor pro model terénu na řezačce laser cutter (Dana Matějovská)
20.března – Přednáška: Technologie 3D tisku a jak připravit model (přednášející Jan Petrš)
27.března – Přednáška: Parametrický a algoritmický design (Parametricism 2.0 , Industry 4.0 a současné architektonické přístupy (přednášející Jan Petrš)
3.dubna –  Přednáška: Využití robotů v architektuře(přednášející Jan Petrš) + drony (přednášející Ing Petr Klápště)
10.dubna – Přednáška: Zákresy do fotografií (Dana Matějovská)
VELIKONOCE
24.dubna – prezentace Softwary v CAD3 a CAD4 (MOLAB)